Loading...

Mafia


MAFIA

Profesjonalna tajna organizacja przestępcza, specjalizująca się w działalności politycznej, gospodarczej i kryminalnej. Działalność polega w szczególności na:
- zorganizowanej przestępczości kryminalnej i gospodarczej nastawionej na osiąganie znacznych dochodów,
- korumpowaniu urzędników, funkcjonariuszy publicznych oraz funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,
- praniu pieniędzy,
- pozyskiwaniu osób wpływowych ze sfer administracji publicznej, administracji gospodarczej i polityki,
używaniu przemocy w celu zastraszania a nawet eliminowania osób występujących przeciwko mafii oraz tych, którzy nie podporządkowują się żądaniom kierownictwa przestępczej organizacji.
Od innych form zorganizowanej przestępczości mafia różni się organizacją oraz przede wszystkim sferą wpływów politycznych i gospodarczych, która sięga nawet najwyższego szczebla władzy.
Wewnętrzna struktura mafii ma charakter korporacyjny, zbliżony do struktury przedsiębiorstwa, w której ściśle określone są role poszczególnych członków organizacji.
Historycznie rzecz ujmując pojęcie mafii ulegało przeobrażeniom a samego etymologicznego pochodzenia słowa mafia nie da się jednoznacznie ustalić.


Kęty
X.X.X