Loading...

Ludzie Honoru


LUDZIE HONORU

Członkowie organizacji mafijnej odznaczający się największą władzą i prestiżem. Selekcjonowani, zwłaszcza w Cosa Nostra według bardzo ostrych kryteriów.
Najważniejszą cechą, która ma decydujące znaczenie dla zaliczenia do grona "ludzi honoru" jest pochodzenie kandydata. Preferowani są kandydaci wywodzący się z rodzin należących od pokoleń do mafii bądź związanych ze środowiskiem przestępczym. "Ludzie honoru" odznaczają się "męstwem", które oznacza zdolność do popełniania z zimną krwią nawet najcięższych przestępstw. Kandydat na "człowieka honoru" musi charakteryzować się tradycyjną moralnością; powoduje to, że eliminowane są nieślubne dzieci, rozwodnicy, osoby mające kontakt z prostytucją, homoseksualiści. Do "ludzi honoru" nie mogą zostać także zaliczeni krewni osób pracujących dla organów ścigania oraz sądownictwa.
Przed przyjęciem do grona "ludzi honoru", które związane jest z tradycyjnym rytuałem inicjacji i złożeniem przysięgi, kandydat jest obserwowany przez pełnoprawnego członka Cosa Nostra. Ten ocenia postawę przy wykonywaniu zadań przez kandydata. Opiekun zwany jest prowadzącym, który po pozytywnej ocenie kandydata ma prawo wnosić o zezwolenie na "trzymanie przy sobie", czyli przyznanie prawa do regularnego udziału w czynach przestępczych popełnianych w interesie Cosa Nostra.


Kęty
X.X.X